From Reading to Reception: Ways to Identification of Younger School-Age Children (8-9) with Literature

Název česky Od čtení k recepci: cesty k identifikaci dětí mladšího školního věku ve věku 8-9 let s literárním dílem
Autoři

JINDRA Miroslav

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zaměřuje na identifikaci dětí ve věku 8-9 let s literárním dílem. Identifikaci lze vnímat jako možný přístup ke konkretizaci jednotlivých prvků v recepci uměleckého díla. Právě akceptace a ztotožnění se s literárním dílem nebo jeho složkami nám může více napovědět o specifickém způsobu recepce literárního díla dětským čtenářem. Příspěvek reflektuje výzkumné aktivity s vybranou věkovou skupinou žáků s využitím knihy Lewise Carrolla „Za zrcadlem a co tam Alenka našla“. Na základě kombinace různých metodologických přístupů a struktury výzkumu, včetně přímého čtení knihy během hodin čtení a závěrečného reflektivního workshopu, prezentuje výsledky výzkumu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.