Informace o projektu
Rozvoj metodologických a prezentačních dovedností doktorských studentů zaměřujících se na výzkum inkluze

Kód projektu
MUNI/B/1299/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Přechod od segregovaného vzdělávání ke vzdělávání společnému představuje potřebu změny uvažování o pedagogickém výzkumu v této oblasti. Procesy směřující k inkluzivnímu vzdělávání, které probíhají na úrovni mezinárodní, národní, školní, třídní a individuální se snaží ve svých výzkumech reflektovat a interpretovat studenti DSP speciální pedagogika. Čím dál častěji se však tímto tématem zabývají i studenti příbuzných DSP. Širokou škálu pohledů na tuto problematiku představí na konferenci „Školní a sociální inkluzi osob se zdravotním postižením 2020“ více jak dvě desítky doktorandů DSP. Základní otázky, které si pro rok 2020 klademe: Které výzkumné strategie se v kontextu inkluzivního a speciálního vzdělávání jeví jako nejvhodnější? Které kvalitativní výzkumné strategie se využívají nejčastěji? Jakým způsobem jsou výsledky výzkumných šetření interpretovány a aplikovány ve speciálně pedagogické praxi? Stejně jako v loňském roce bude zejména pro studenty prvních ročníků představen žánr přehledových studií v rámci studijního programu DSP speciální pedagogika, který je úvodním metodologickým krokem pro rozpracování vlastních výzkumných strategií. Cílem pro rok 2020 bude zorganizovat intenzivní metodologické školení, kde budou představeny různé metodologické postupy, které je možné využít ve speciálně pedagogickém výzkumu a ve výzkumu jedinců s poruchami autistického spektra.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  1 – Konec chudoby Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 11


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.