Edukační proces žáků s dvojí výjimečností - analýza stávající praxe

Autoři

BARANOVÁ Petra

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Disertační práce se zabývá problematikou vzdělávání žáků s dvojí výjimečností na základních školách. Výzkumné šetření bude pozůstávat ze dvou částí. První část si klade za cíl prostřednictvím případových studií zanalyzovat edukační proces žáků s dvojí výjimečností. Druhá část si klade za cíl prostřednictvím kvalitativního šetření zjistit charakter žáků s dvojí výjimečností, zhodnotit informovanost pedagogů o problematice dvojí výjimečnosti a zmapovat používání podpůrných opatření v jejich vzdělávání. Na základě výzkumných zjištění a odborné literatury bude vypracován rámec metodických doporučení pro práci s nadanými žáky a žáky s dvojí výjimečností, který bude určen přímo učitelům ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Předkládaný konferenční příspěvek uvádí teoretická východiska a design výzkumu disertační práce společně s uvedením předpokládaných výstupů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.