Informace o projektu
Jazyková a literární komunikace II.

Kód projektu
MUNI/A/1116/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem projektu je další zkoumání specifik jazykové a literární komunikace ve vybraných oblastech týkajících se jazykového textu se zaměřením na výstavbu jazykových projevů mluvené publicistiky a fonetickou stránku češtiny nerodilých mluvčích a literárního textu s orientací na umělecké dílo jako nástroj komunikace, na interpretaci literárního textu a specifičnosti komunikace divadelního diváka s dramatickým dílem. Ke zpracovávaným tématům je přistupováno z pohledu lingvistiky a literární vědy, případně oborové didaktiky českého jazyka. Východisky projektu jsou aktuálně rozpracované disertační práce studentů doktorského studijního programu Filologie, obor Jazyková a literární komunikace. Výsledky projektu mohou být využity k prohloubení výzkumu zaměřeného na otázky týkající se procesu recepce divadelního díla dětským divákem, specifik literární komunikace v souvislosti s tematickou detabuizací nebo literárněhistorického ukotveního tematizace exotiky v české literatuře (se zaměřením na situaci po roce 2000), mohou sloužit také k rozvoji poznatků o kultivované mluvené češtině a poznatků věnovaných užívání češtiny u nerodilých mluvčích.

Publikace

Počet publikací: 23


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.