(Zne)užití dramatické výchovy ve výuce ostatních předmětů

Autoři

JINDRA Miroslav

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Vývoj dramatické výchovy v československém a později českém prostředí s sebou přinesl řadu změn, a tak i chápání tohoto oboru. Postupně se začaly objevovat tendence využití tohoto oboru jako metody pro výuku ostatních vyučovacích předmětů, avšak bez dostatečné znalosti divadelního umění. Tento vývoj zapříčinil odklon od výchovy a vzdělávání v oblasti divadelního umění k osobnostním a sociálním přesahům, které tento obor nabízí. Upřednostnění osobnostně-sociálního významu dramatické výchovy před uměním přinesl řadu problémů nejen v teoretické rovině, ale i samotné praxi. Příspěvek se zabývá problematikou dramatické výchovy a jejího postavení v současné době.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.