Informace o projektu
Podpora začínajících výzkumníků v kontextu aplikované sociální pedagogiky

Kód projektu
MUNI/A/1016/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem projektu je podpořit začínající výzkumníky v profesním růstu, zapojit je do výzkumných aktivit katedry i projektů akademických pracovníků (Aktion - příprava společné publikace s pracovním názvem Škola, kde jsem člověkem, projekt Rozvoje školství na Ukrajině aj.). Doktorandi i magisterští studenti budou usilovat o publikování dílčích výsledků v odborných časopisech a aktivní účast na konferencích a seminářích u nás i v zahraničí (Budapešt, Paříž, Víden, Kyjev aj.) V rámci projektu se budou nadále integrovat výzkumná témata doktorských a navazujících magisterských studentů do oblastí, kterými se zabývá tým výzkumných pracovníků v prostředí katedry sociální pedagogiky.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.