Národní identita v muzeu ve vztahu ke konstruktivistickým teoriím učení v konsekvencích dnešní doby

Autoři

KOLAŘÍKOVÁ Veronika

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference Muzeum a změna V. Sborník z mezinárodní muzeologické konference.
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://www.cz-museums.cz/web/muzea_zmeny/uvod
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova National identity; museum; Constructivist Learning Theories.
Popis Národní identita sehrává v dnešním globalizovaném světě v životě lidí stále významnou a specifickou roli. Ta se reflektuje mj. v muzeích, v nichž se i dnes konstruuje a prezentuje. Příspěvek nastíní dílčí výsledky vybraných mezinárodních výzkumů zabývajících se národní identitou v muzeích a zasadí téma do kontextu problematiky konstruktivistických teorií učení. Ty sehrávají v prostředí moderního muzea a v jeho edukačních aktivitách důležitou úlohu. Specifickou roli mohou mít tyto teorie také ve výzkumných záměrech, neboť poukazují na fakt, že konstrukce národní identity je procesem podmíněným mnoha faktory. Patří mezi ně nejen konkrétní socio-kulturní podmínky země, muzeum, jeho expozice a pracovníci, ale i samotný návštěvník a jeho osobnost. Příspěvek proto představí problematiku konstruktivistických teorií učení a jejich možného využití nejen v prostředí muzea, ale i na poli muzejního výzkumu. Příspěvek se zaměří na to, jak je možné oba fenomény zkoumat a jakou úlohu v nich sehrává muzejní narativ, edukační záměr muzea i návštěvníkova zkušenost.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.