Informace o projektu
Škola jako prostor jazyků: mnohojazyčná realita na školách ve Vídni a v Brně

Kód projektu
77p5
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Universität Wien
Pädagogische Hochschule Wien

V centru pozornosti společného projektu Pedagogické fakulty MU Brno, Centra vzdělávání učitelů na Univerzitě ve Vídni a Vysoké školy pedagogické ve Vídni stoji jazyky ve školách. Realizátoři projektu vycházejí z předpokladu, že si žáci přinášejí do školy jazykový repertoár, který se skládá z různých (mnohdy částečně ovládaných) jazyků, dialektů či stylů (srov. Blommaert, 2010; Busch, 2013). S rozmanitým repertoárem jazyků se ve školách zachází velmi rozdílně a vznikají tak různé školně specifické modely. A právě to vede autory projektu ke stanovení hlavních výzkumných otázek:

1. Jakou pozici zaujímají školy v daném jazykově-politickém kontextu?
2. Jak jsou ve škole vnímány komponenty jazykových repertoárů (zkráceno: jazyků) a jak je s nimi nakládáno?
3. Jaké zkušenosti mají žáci se zaujímáním pozic školy ohledně jazyků?

Společný projekt bude realizován na třech úrovních: školní úroveň, úroveň výuky a individuální úroveň. K výzkumu na jednotlivých úrovních budou využity odpovídající výzkumné metody, které pomohou nalézt odpovědi na stanovené otázky (školní úroveň: rozhovory s vedením školy, analýza kurikulárních dokumentů, linguistic landscapes; úroveň výuky: pozorování výuky; individuální úroveň: rozhovory s žáky).

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.