Menschenrechte versus Effizienz? - Spannungsfelder der Schulsprachenpolitik

Autoři

VETTER Eva JANÍK Miroslav

Rok publikování 2019
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Tento příspěvek se zaměřuje na kontradikce v politice jazykového vzdělávání na školách ve Vídni (AT) a Brně (CZ). Data (kurikulární dokumenty a průzkumy na národní úrovni, prezentující údaje o jazycích ve školách, rozhovory s řediteli, dokumenty jazykové politiky ve škole, pozorování ve škole) byla získána v rámci projektu spolupráce AKTION (77p5, 2017) a tato data byla analyzována ve vztahu k jejich pozicování na kontinuu mezi pluralitou a uniformitou. V textu jsou pojednány tři hlavní výzkumné otázky: (1) Jaká data o jazycích ve školách jsou shromažďována na národní úrovni a jak jsou interpretována? (2) Jak se školy pozicují vzhledem k jazykům a jazykové politice? (3) Jak je politika jazykového vzdělávání utvářena a odůvodněná? Výsledky ukazují, že národní průzkumy mají tendenci zjednodušovat interpretaci jazyků a jazykové reality. Školy se obvykle označují za lingvisticky diverzifikované, ale monolingvní praktiky jsou stále převažující praxí, např. ve spolupráci s rodiči. Nahlédnutí do argumentačních strategií používaných k popisu jazykové politiky na jednom konkrétním místě ukazuje, do jaké míry může být rozdíl plurality-uniformity spojen s lidskými právy a výkonem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.