Čtenářství a čtenářská gramotnost žáků základní školy

Kód projektu
MUNI/A/0941/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem projektu je rozpracování výzkumných nástrojů umožňujících empirické zkoumání úrovně čtenářské gramotnosti a čtenářství žáků základních škol a provedení pilotáže dotazníků vztahujících se k uvedeným oblastem zkoumání. K tématu je přistupováno z pohledu oborové didaktiky českého jazyka a literatury a obecné pedagogiky. Východisky projektu jsou aktuálně rozpracované disertační práce studentů doktorského studijního programu Pedagogika, obor Pedagogika a diplomové práce studentů magisterského studijního programu Učitelství pro základní školy, obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy, které jsou realizovány na Pedagogické fakultě MU. Výsledky projektu mohou být potencionálně využity k rozpracování systému výzkumu a evaluace čtenářství a čtenářské gramotnosti v České republice.

Publikace

Počet publikací: 24


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.