Četba a čtenářství pohledem učitelů a rodičů žáků 4. ročníků ZŠ

Autoři

TUŽILOVÁ Petra

Rok publikování 2016
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek obsahuje komentované výsledky pilotního výzkumu čtenářství a čtenářské gramotnosti, sestavené na základě informací, získaných od učitelů 4. ročníků ZŠ. Cílem výzkumného šetření je analýza informací, jak učitelé podporují rodiče v rozvíjení čtení a čtenářství dítěte, jakým způsobem působí na jeho individuální čtenářství, a jaká existuje souvislost s úrovní čtenářské gramotnosti tohoto dítěte. Dle Trávníčka (2008) je jednou z proměnných, která odlišuje čtenáře od nečtenáře právě rodina – zasahuje téměř padesát procent mezi faktory, které přivedly respondenty ke čtení. Na druhém místě v síle vlivu na čtenářství žáka se objevuje učitel (ačkoli je tento vliv mnohem slabší než vliv rodiny). Metodologické zázemí výzkumu tvoří polostrukturované rozhovory s učiteli a rodiči žáků 4. ročníků ZŠ, které sledují, jakou učitelé poskytují reálnou podporu rodičům svých žáků a jakou podporu si rodiče od školy reprezentované učitelem představují jako ideální. Na řešenou problematiku je nahlíženo z několika úrovní, např. osobní vztah ke čtení a četbě, projevovaný zájem o čtenářství dětí a rodinné čtenářské zázemí, a především podpora poskytovaná učiteli rodičům těchto dětí. Pilotním výzkumem se potvrdil předpoklad, že učitelé prvního stupně ZŠ kladou na čtení velký důraz, ačkoli se nevěnují studiu výzkumů a statistik čtenářské gramotnosti a čtenářství. Překvapivá byla ochota, se kterou učitelky přistupovaly k poskytování knih dětem – nejen vlastních do třídní knihovny, ale i knih jako vánočních a jiných dárků, které nakupují z vlastních prostředků. Rodiče pak jsou ochotni nechat si do určité míry od učitelů doporučit, jaké typy textů by děti měly číst a jakým způsobem by s nimi měli pracovat, avšak pouze do úrovně domácího úkolu. Jakmile by doporučení překročila jistou hranici, např. doporučené trávení volného času, rodiče takovou podporu nereflektují. V závěru příspěvku jsou shrnuty další možnosti rozšíření výzkumu a využití výsledků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.