Čtenářství a čtenářská gramotnost očima učitelů na 1. stupni ZŠ

Autoři

TUŽILOVÁ Petra

Rok publikování 2016
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá oblastí čtenářství a čtenářské gramotnosti u žáků 4. ročníků ZŠ a přístupem učitelů k podpoře rodičů v rozvíjení těchto oblastí. Jsou zde shrnuty výsledky pilotního šetření ústně kladených dotazníků, ve kterých učitelé odpovídali na otázky vztahující se k jejich vlastnímu čtení a čtenářství, ke čtenářské gramotnosti ve výuce, přístupu ke čtení a četbě svých žáků a ke komunikaci a podpoře rodičů v oblasti četby a čtenářství jejich dětí. Na základě tohoto pilotního šetření a vyhodnocených odpovědí budou pomocí stejných či blízkých odpovědí na otázky ústně kladených dotazníků vytvořeny písemné dotazníky, z jejichž sběru bude vybráno pouze několik respondentů pro získání hlubších informací pomocí polostrukturovaných rozhovorů v hlavním výzkumném šetření.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.