Informace o projektu
Příprava studijních materiálů v anglickém jazyce pro přípravu budoucích učitelů k práci se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami v matematice

Kód projektu
MUNI/FR/1393/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

V současné době se na ZŠ zvyšuje procento žáků se specifickými poruchami učení i nadaných žáků se souběžnou poruchou učení. Je žádoucí, aby se studenti se vzděláváním těchto žáků podrobně seznámili a aby byli schopni problematiku studovat také ze zahraniční literatury. Cílem projektu je vytvoření studijních materiálů v anglickém jazyce pro studenty učitelství 1. stupně ZŠ i pro zahraniční studenty. Materiál přispěje k rozšíření kompetencí studentů PdF v matematice i v angličtině.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.