Mapování výskytu makrolidové rezistence původce syfilis v ČR a molekulární typizace jednotlivých syfilitických kmenů

Informace

Projekt nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
NT11159
Období řešení
9/2010 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Státní zdravotní ústav Praha 10 - Vinohrady

Celogenomová sekvenace několika kmenů Treponema pallidum (TP, t.j. kmenů
Nichols, SS14, Mexico A a DAL-1) umožnila vývoj vysoce specifické PCR
diagnostiky TP. PCR detekce treponemální DNA umožňuje identifikovat
kmenově specifické genomové sekvence a také geneticky vyšetřovat citlivost
na některá antibiotika. Cílem projektu je sběr klinických vzorků z ČR a to
zejména anogenitálních stěrů a vzorků plné krve. Z těchto vzorků budeme
izolovat treponemální DNA, kterou budeme po amplifikaci sekvenovat (ve
variabilních chromosomálních lokusech). Navíc budeme molekulárně
biologicky určovat rezistenci k makrolidovým antibiotikům a klindamycinu.
Sekvence získané z různých izolátů TP budou srovnány a profil
jednonukleotidových záměn, delecí a inzercí bude využit pro shlukovací
analýzu treponemálních izolátů a pro epidemiologické účely. Dále budeme
vyvíjet rychlejší a levnější diagnostické testy pro molekulární typizaci
původce syfilis.

Publikace

Počet publikací: 24


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.