Interpersonal meanings in the genre of diplomatic addresses

Název česky Vyjádření interpersonálních vztahů v žánru diplomatických projevů
Autoři

DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ Olga

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Brno Studies in English
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova political discourse - interpersonal meaning - coherence - genre - rhetorical structure - evaluation - subjectivity - modality
Popis Příspěvek zkoumá vytváření meziosobních vztahů mezi účastníky v politických projevech na půdě mezinárodních vládních organizací. Analýza, provedená z pragmatického a stylistického hlediska, zkoumá komunikativní záměr a rétorickou strukturu žánru diplomatických projevů. Autoka zkoumá roli interpersonálních signálů, např. oslovení, evaluace, modalita a subjektivní postoj mluvčího, při vytváření koherence diskurzu. Výzkum je proveden na korpusu projevů generálních ředitelů UNESCO.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.