Interpreting modality markers in political speeches. In: I-Mean. Conference Proceedings. First International Conference on Meaning in Interaction University of the West of England, Bristol, 23-25 April, 2009.

Název česky Interpretace modálních markerů v politickém diskurzu. V: I-Mean. Sborník příspěvků. První mezinárodní konference o významu v interakci, University of the West of England, Bristol, 23-25 April, 2009.
Autoři

DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ Olga

Rok publikování 2010
Druh Prezentace v oblasti VaV (AV tvorba, WEB aplikace apod.)
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Ve svých projevech politikové využívají potenciál diskurzu vytvářet obraz skutečnosi (Kodak 1996) k vytvoření (přetvoření) a projednání jejich identit, sociálních rolí, názorů a jejich meziosobních a institucionálních vztahů. Tímto způsobem se politikové snaží vtisknout posluchačům své interpretativní chápání sémantické ucelenosti a záměrnosti diskurzu, který odráží politikovy komunikativní záměry motivované situačním kontextem. Tento článek zkoumá prostředky, kterými politici disponují k vytváření koherentního subjektivního pojetí diskurzního světa, a analyzuje některé markery modality v projevech tří posledních Generálních ředitelů UNESCO u příležitosti zahájení mezinárodních konferencí a setkání. Analýza funkcí markerů epistemické modality se zaměřuje na jejich schopnost napomoci koherentní interpretaci diskurzu a projednavá preference jednotlivých mluvčích. Jde o elektrinický sborník, kterému nebylo příděleno ISBN.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.