Some discourse markers used to express politeness in spoken academic discourse

Název česky Některé diskurzní ukazatele na vyjadřování zdvořilosti v mluveném akademickém diskurzu
Autoři

POVOLNÁ Renata KUZNIAK Marek ROZWADOWSKA Bozena

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference Studies in Language and Methodology of Teaching Foreign Languages, PASE Papers 2008
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova discourse markers; politeness; spoken academic discourse; pragmatic function; politeness strategies; coherent interpretation
Popis Mluvený akademický diskurz podobně jako jiné žánry mluvené angličtiny lze charakterizovat jistými výrazy, které jsou typické jen pro něj. Pragmatické funkce těchto výrazů často označovaných jako diskurzní ukazatele jsou sledovány ve dvou korpusech mluvené angličtiny, a to LLC a MICASE. Zdvořilost hraje důležitou roli ve veškeré mezilidské komunikaci, zvláště pak v takové, v níž účastníci čelí okamžitým reakcím svých partnerů. Při interakci se mluvčí snaží navázat sociální kontakt s ostatními účastníky, aby přenesli sdělení co možná nejsnadněji a nejefektivněji při současném dodržování konverzačních maxim a v souladu se zdvořilým chováním, které vyžaduje daná komunikační situace. Studie se tedy snaží usouvztažnit používání diskurzních ukazxatelů jako např. you know a I mean s Gricovým Kooperačním principem (1975) a Brownovými a Levinsonovými zdvořilostními strategiemi 1987) a poukázat na současné trendy ve způsobu jejich používání.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.