Možnosti využití virtuální reality v technickém odborném vzdělávání

Autoři

PECINA Pavel MARINIČ Peter

Rok publikování 2023
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Dynamika technologického rozvoje ovlivňuje nejen hospodářskou oblast ale rovněž i oblast vzdělávání. Odborné vzdělávání, jako významná součást přípravy budoucích pracovníku, musí na podněty související s dynamickým technologickým rozvojem adekvátně reagovat. Projevuje se to širokou diskusí ohledně podoby a formy odborného vzdělávání, a to i v intencích Industry 5.0, zdůraznění potřeby rozvoje STEAM přístupu ve vzdělávání a v neposlední řadě i zahrnutím problematiky umělé inteligence a virtuální reality nejen do reálných podmínek produkčních postupů v hospodářské praxi, ale i do vzdělávacího procesu v odborném vzdělávání. Cílem příspěvku je, na základě zevrubné analýzy dosavadního stavu poznání, vymezit možnosti využití virtuální reality v podmínkách technického odborného vzdělávání v ČR. Analýza aktuálního stavu poznání v oblasti virtuálních technologií využitelných ve vzdělávacím procesu, zejména v oblasti technického odborného vzdělávání, naznačuje, že se sice jedná o relativně novou a aktuální problematiku, nicméně s výraznými historickými kořeny. V odborném vzdělávání se již tradičně používaly při rozvoji psychomotorických dovedností žáků trenažery a simulátory. Na ně přirozeně navazuje virtuální realita v kontextu rozvoje konektivismu a jeho vlivu na vzdělávací proces. Virtuální realita dále v spojení s umělou inteligencí poskytuje prostor pro rozvíjení zpětné vazby v procesu učení, konkrétně tím, že umožňuje interaktivní korekci chyb. Význam školitele v procesu vzdělávání tím není nahrazen, ale spíš je vzdělavateli poskytnutý silný nástroj pro jeho adekvátní možnosti facilitace vzdělávacího procesu. Na vybraných příkladech virtuální reality využitelné v technickém odborném vzdělávání jsou pak prezentovány možnosti zkvalitnění a obohacení vzdělávacího procesu nejen na středních odborných školách. Virtuální realita, navíc ve spojení s umělou inteligencí, představuje významnou příležitost pro rozvoj širokého spektra oblastí ve vzdělávání.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.