Pregraduální příprava učitele: Cesta k identitě učitele v odborném vzdělávání

Autoři

MARINIČ Peter

Rok publikování 2023
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Pregraduální příprava učitelů představuje významný prvek při formování učitele. Zahrnuje rozvoj odborných i profesních kompetencí, tj. kombinaci věcné stránky odbornosti v příslušném oboru a oblasti pedagogicko-psychologického základu, obecné i oborové didaktiky, a klade základy vytváření budoucí identity učitelů v odborném vzdělávání. Dynamický technologický rozvoj, např. iniciativa Industry 5.0 nebo důraz na STEAM předměty ve výuce, přispívá k neustále potřebě přiměřeně inovovat vzdělávací obsah i jeho didaktické zpracování, čímž ovlivňuje podobu pregraduální přípravy učitelů v odborném vzdělávání. Příspěvek cílí na kritické zhodnocení rozvoje kompetencí a specifikaci podmínek v průběhu přípravy budoucích učitelů v odborném vzdělávání takto: (1) identifikuje trendy ovlivňující pojetí a náplň kompetencí v důsledku technologického rozvoje (implementace Industry 5.0 a STEAM do odborného vzdělávání); (2) analyzuje rozvoj odborných a profesních kompetencí s dopadem na identitu učitelů v odborném vzdělávání. Posloupnost rozvíjení a doplňování odborné a profesní identity učitelů v odborném vzdělávání je v příspěvku schematicky znázorněná prostřednictvím cesty k identitě učitele v odborném vzdělávání, analyzující různé možnosti dosažení komplexní identity. Následně je pak identifikován vliv aktuálních trendů, zejména Industry 5.0 a důrazu na výuku STEAM předmětů, na vzdělávací obsah, učivo, i jeho didaktické zpracování, tj. vazba na odborné, ale i profesní kompetence. Příprava takového učitele je náročný a ve své podstatě nikdy nekončící proces, formující nejen identitu učitele v odborném vzdělávání, ale i žáky vyučované tímto učitelem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.