Klíčová kompetence (nejen) pro umělecké obory v evropském kurikulu: analytické vysvětlení

Logo poskytovatele
Autoři

SLAVÍK Jan DYTRTOVÁ Kateřina HNÍK Ondřej JAKUBCOVÁ Lucie NOHAVOVÁ Alena RODOVÁ Veronika UHL SKŘIVANOVÁ Věra

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia Paedagogica
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://journals.phil.muni.cz/studia-paedagogica/article/view/33384/28551
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SP2022-3-1
Klíčová slova cultural awareness and expression; competence; literacy; educational objective; expression; reflection; creativity
Popis V článku je teoreticky analyzována klíčová kompetence kulturní povědomí a vyjadřování scílem objasnit její strukturu a charakterizovat způsoby její realizace ve vzdělávací praxi. Důraz je kladen na kreativní povahu této kompetence a na její vztah k poznávacím procesům. Z toho vyplývá úzká vazba této kompetence na kulturní obsah, bez kterého ji nelze rozvíjet. S oporou o historický vývoj pojmu exprese vefilozofii a v estetice je navržen teoretický model pro vysvětlování kreativních postupů vedoucích k rozvoji této klíčové kompetence v kontextu historického vývoje kultury. Na základě tohoto modelu jsou diskutovány možnosti alimity zkoumání ahodnocení projevů kompetence kulturní povědomí a vyjadřování ve vzdělávací praxi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.