Oborové didaktiky v odborném vzdělávání v České republice - Aktuální stav a perspektivy

Autoři

PECINA Pavel MARINIČ Peter

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj LIFELONG LEARNING- CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www Článek v časopise
Doi http://dx.doi.org/10.11118/lifele20211102147
Klíčová slova vocational subjects didactics; subject didactics in vocational education; identity of didactics of vocational subjects and practical training
Popis Předložená přehledová studie je zaměřena na aktuální stav a vývoj didaktik v odborném vzdělávání v České republice. Cílem studie je zhodnotit aktuální stav didaktik odborných předmětů a didaktiky praktického vyučování na středních školách v podmínkách České republiky s přesahem na Slovensko a naznačit další možný vývoj této širší oborové didaktiky. V první části jsme vymezili diskurz řešené problematiky. Druhá část je věnována analýze stavu rozpracovanosti jednotlivých skupin oborových didaktik v odborném vzdělávání. Třetí část je zaměřena na možné perspektivy vývoje dotčených oborových didaktik.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.