Children with reduced cognitive efficiency and addition of natural numbers up to 20. A case study.

Logo poskytovatele
Název česky Děti se sníženou kognitivní efektivitou a sčítání přirozených čísel v oboru do 20. Případová studie.
Autoři

BUDÍNOVÁ Irena JANÍK Tomáš

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Revija za elementarno izobraževanje / Journal of Elementary Education
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://journals.um.si/index.php/education/article/view/1214
Doi http://dx.doi.org/10.18690/rei.14.2.125-148.2021
Klíčová slova learning addition; pupils with learning difficulties in mathematics; cognitive efficiency; natural numbers; additive triad; case study
Popis Příspěvek se zabývá problematikou výuky sčítání přirozených čísel s přechodem přes základ 10 v prvních dvou letech školní docházky. V první části textu je představen teoretický základ sčítání přirozených čísel, procedurální a konceptuální pojetí operace sčítání, teorie aditivní triády. Jsou nastíněny příčiny obtíží některých dětí s učivem sčítání přirozených čísel. Stručně je načrtnuta problematika snížené kognitivní efektivity jako jedna z příčin problémů s pochopením a osvojením si sčítání. Druhá část je věnována případové studii, která byla provedena se žákyní 2. ročníku, která měla potíže při učení se sčítání. Jsou představeny přístupy a výsledky doučování, které dívka absolvovala. V závěrečné diskusi je problematika začleněna do širších pedagogických souvislostí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.