Didaktické materiály používané při výuce hudební nauky na základních uměleckých školách v České republice dle výzkumu katedry HV na PdF MU v roce 2018

Autoři

VOBORNÁ ZÁLESKÁ Zdislava

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá didaktickými materiály, které jsou využívány na základních uměleckých školách v České republice v předmětu hudební nauka. Didaktické materiály jsou rozděleny na učebnice, zpěvníky a jiné didaktické materiály, které využívají jak učitelé, tak žáci. Údaje byly získány metodou dotazníkového šetření v rámci výzkumu Současné trendy hudebně teoretické výuky v základních uměleckých školách České republiky, zaměřeného na oblast vzdělávání v hudebním oboru základních uměleckých škol. Výzkum se věnoval mj. obsahu učiva a vyučovacím metodám. Cílem výzkumu bylo zjistit současný stav této problematiky a pokusit se o zkvalitnění výuky, například přípravou didaktických materiálů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.