Regionální princip jako integrující téma v přípravě studentů učitelství pro 1. stupeň

Autoři

FRÝZOVÁ Iva GORČÍKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek představuje regionální portfolio jako integrující prvek v pregraduální přípravě studentů Učitelství pro 1. stupeň, který vede studenty v pochopení a využívání tohoto regionálního principu v praxi základní školy. V příspěvku jsou mimo východisek pro využívání tohoto didaktického principu rozepsány jednotlivé kroky postupného vytváření odborné i didaktické části regionálního portfolia během osmi semestru, ale také závěry z reflexe zkušeností s využíváním regionálního portfolia ve výuce na PdF MU.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.