Využívání terénní výuky na ZŠ jako specifické výukové strategie

Kód projektu
MUNI/A/0946/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Terénní výuka je forma, která je už dlouhá léta považována za velmi silnou výukovou strategii pro pochopení dnešního světa. Je specifická pro řadu přírodovědných i společenskovědních disciplín, zcela zásadní a nepostradatelná je pak pro geografické či biologické vzdělávání. CÍLEM projektu specifického výzkumu je zjištění, jak je tato výuková forma ve všech svých formách využívána na 1. a 2. stupni ZŠ. Tohoto zjištění bude dosáhnuto pomocí dotazníkového šetření a řízených rozhovorů.
Téma vychází z aktuálně zpracovávaných disertačních prací studentů doktorského studijního programu Pedagogika, obor Pedagogika, který je realizován na Pedagogické fakultě MU, přičemž ke zpracování tématu se přistupuje jak z pohledu obecné pedagogiky, tak i oborových didaktik. V tomto ohledu navazuje projekt specifického výzkumu na výzkumné sondy katedry geografie, biologie a tělesné výchovy, které byly zaměřeny do oblasti výzkumu oborové didaktiky zmíněných předmětů (Hofmann a kol. 2011; Knecht, Hofmann 2013). Řešení je relevantní v rovině aplikovaného výzkumu a spadá až do evaluace současné kurikulární reformy v České republice, pro kterou mohou být výsledky projektu potenciálně využitelné.

Publikace

Počet publikací: 15


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.