Srovnání kurikula tělesné výchovy pro primární vzdělávání v Irsku a České republice

Autoři

HABRDLOVÁ Martina VLČEK Petr

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká kinantropologie
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova Irish curriculum; physical education; curicular documents; primary education
Popis Vznik předkládaného textu byl iniciován výsledky české kurikulární reformy, které poněkud zaostávají za původními očekáváními. Protože důvody a cíle této reformy nebyly zcela jasně pojmenovány, vyvstává především ve spojitosti s její implementací mnoho problémů. V tomto článku se orientujeme zejména na projektované kurikulum tělesné výchovy. Jako problém v námi rozebíraných souvislostech vnímáme nedostatečný soulad mezi projektovanými cíli tělesné výchovy a učebním obsahem definovaným v Rámcových vzdělávacích programech a také nízkou kongruenci mezi jednotlivými formami kurikula české tělesné výchovy. Předložená studie uvádí dílčí výsledky analýzy irského kurikula tělesné výchovy projektovaného pro primární vzdělávání. Na výsledky analýzy v závěru navazuje srovnání vybraných aspektů souvisejících s revizemi kurikulárních dokumentů v České republice a Irsku zejména s ohledem na výše nastíněný problém kongruence projektovaného kurikula tělesné výchovy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.