Úroveň osvojení kartografických dovedností u žáků druhého stupně základních škol : vliv pohlaví a aktivního používání GIS

Autoři

MRÁZKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2013
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Mapy se staly běžnou součástí každodenního života všech lidí. Ve výuce zeměpisu jsou pak nenahraditelnou pomůckou, která umožňuje žákům zjišťovat informace o vzdálených místech, vyhledat prostorové rozmístění jevů a vztahy mezi nimi. Pokud mají žáci dostatečně osvojené kartografické dovednosti, uvidí svět ve všech prostorových souvislostech. V předkládané studii je prezentován výzkum zaměřený na zjištění úrovně osvojení kartografických dovedností u žáků základních škol. V teoretické části je představen diagram kartografických dovedností. V rámci výzkumu byl nejprve zjišťován vliv pohlaví na úroveň osvojení kartografických dovedností a to na vybraném vzorku žáků 2. stupně základních škol a nižších ročníků gymnázií v Jihomoravském kraji. Výsledky ukázaly, že úroveň osvojení kartografických dovedností je vyšší u dívek oproti chlapcům. Dále byl zjišťován vliv práce s geografickými informačními systémy ve výuce zeměpisu na úroveň osvojení kartografických dovedností. Výsledky ukázaly, že žáci, kteří používají aktivně GIS ve výuce, mají vyšší úroveň osvojení kartografických dovedností celkově a dosahují statisticky významně lepších výsledků v úrovni osvojení dovednosti analyzování a interpretování mapy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.