Informace o projektu
Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky (SKOLA 2013)

Kód projektu
MUNI/A/0706/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cíl projektu spočívá v rozpracování teoretických rámců a výzkumných nástrojů umožňujících empirické podchycení proměnných vztahujících se k podmínkám, aktérům, kurikulu, procesům a výsledkům školního vzdělávání. Ke zpracování tématu se přistupuje z perspektivy obecné pedagogiky a oborových didaktik. Vychází se přitom z aktuálně zpracovávaných disertačních prací studentů doktorského studijního programu Pedagogika, obor Pedagogika, který je realizován na Pedagogické fakultě MU. Řešení projektu je relevantní nejen v rovině základního (metodologického) výzkumu, ale také s ohledem na probíhající školskou reformu, která vstupuje do fáze, v níž by významnou roli měly sehrávat standardy kvality vzdělávání. Výsledky projektu mohou být potenciálně využitelné pro rozpracování systému monitoringu a evaluace školského systému v České republice.

Publikace

Počet publikací: 26


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.