Dokumenty a výstupy projektu

Evropská charta a Kodex

Evropská charta pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků

Více informací

Schéma akčního plánu

Interní materiály

Průběh projektu

Hlavní výstupy projektu

Nástup a adaptace

 • Podpora nástupu, orientace ve fakultním prostředí a začlenění nových zaměstnanců a zaměstnankyň. Sada materiálů pro nově nastupující i jejich vedoucí (včetně příruček).

 • Webové stránky pro adaptaci: Nově zaměstnaní.

 • Doplnění agend a relevantních informací pracovišť děkanátu.

Hodnocení zaměstnanců a zaměstnankyň

 • Koncepce hodnocení odkazuje na relevantní interní normy a směrnice, popisuje nastavení a průběh hodnocení, nabízí souhrn možných oblastí pro hodnocení, zdrojů pro vzdělávání a představuje možnosti kariérního rozvoje. Informace jsou doplněny infografikou.
 • Aplikace Hodnocení zaměstnanců v IS: je určena pro hodnocení neakademických zaměstnanců a zaměstnankyň (návod pro vyplnění aplikace).
 • Redesign elektronického systému EVAK (ve spolupráci s RMU – zjednodušení a redukce indikátorů EVAK na univerzitní úrovni, promítnutí do aplikace).

Gender

Podpora publikování

Web

Vznik (Post)doktorandské školy

 • Webové stránky (Post)doktorandské školy a její Facebook.
 • Propagační materiály doktorského studia v tištěné a video formě.
 • Organizace akcí v rámci (Post)doktorandské školy ‒  metodologické workshopy, kurz akademického psaní v angličtině, PhD Day, PhD konference, neformální setkávání doktorandů "Doktorandění".
 • Zahraniční cesty na instituce s certifikací HR Award nebo realizující doktorandské školy. Podpora začínajících výzkumníků v účastech na zahraničních akcích.

Posilování výběrového řízení

Jiné

 • Překlady vybraných interních dokumentů a webových stránek.
 • Propojení univerzitních a fakultních odkazů a relevantních informací. 
 • Aktivity dle akčního plánu (viz Aktivity níže).
 • COIL a tandemové lekce.
 • Informování o činnosti Centra zahraničních služeb, International Staff Office (ISO).
 • Vymezení témat dizertačních prací ve vazbě na výzkumná témata pracovišť.

Aktivity

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.