ORBIS SCHOLAE

 

O ČASOPISU REDAKCE PŘEDPLATNÉ KONTAKTY

ČLENOVÉ REDAKCE


Výkonný redaktor: 

RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. – Univerzita Karlova Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Praha

Redakce:

  • Mgr. Tereza Češková – Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Institut výzkumu školního vzdělávání, Brno
  • PhDr. David Greger, Ph.D. – Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Praha
  • PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. – Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Praha
  • doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D. – Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Institut výzkumu a školního vzdělávání, Brno
  • Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D. – Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Institut výzkumu školního vzdělávání, Brno
  • Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D. – Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Praha
  • PhDr. Vít Šťastný, Ph.D. – Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Praha
  • Jan Vyhnálek – Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Praha

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.