ORBIS SCHOLAE

 

O ČASOPISU REDAKCE PŘEDPLATNÉ KONTAKTY

Bez popisku


Ukázka čísla


Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Jeho cílem je přispět k porozumění a rozvoji školního vzdělávání, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

Časopis Orbis scholae vznikl v roce 2007 jako nástupce bulletinu projektu „Centrum základního výzkumu školního vzdělávání“. V současné době se na přípravě časopisu podílejí Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Vydavatelem časopisu je Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

WEB ČASOPISU

Třikrát do roka

Časopis Orbis scholae vychází třikrát ročně, jedno celé číslo v každém ročníku je v anglickém jazyce.

Databáze

Časopis je zařazen v databázích SCOPUS, EBSCO, CEEOL, ERIH PLUS či DOAJ.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.