Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

Studium je zaměřeno na vytváření oborových, pedagogických, psychologických a komunikačních kompetencí jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu učitelství speciální pedagogiky pro základní nebo střední školy.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

V tomto programu se budete zabývat výchovou a vzděláváním osob se speciálními vzdělávacími potřebami. Prostřednictvím přednášek a seminářů se seznámíte se speciálněpedagogickou, psychologickou i pedagogickou terminologií. Předáme vám nezbytné poznatky z oblastí pediatrie, psychiatrie, ORL-foniatrie, neurologie a oftalmologie. Při studiu přitom budete vycházet z interdisciplinarity.

Nezastupitelnou úlohu při studiu tvoří praxe, reflexe praxe a sebereflexe. Můžete se aktivně zapojit do činnosti studentské oborové rady, otevřenou máte i výzkumnou oblast.

Nabízíme možnost prohloubení jazykových vědomostí prostřednictvím kurzů či studijních pobytů na spolupracujících zahraničních univerzitách.

Uplatnění najdete v asistentských pracovních pozicích ve školství i sociálních službách.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Zajímáte se o osoby se zdravotním postižením?
  • Baví vás pomáhat ostatním?
  • Chcete působit jako asistent pedagoga ve školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?
  • Chcete se stát součástí týmu, který poskytuje podporu osobám se speciálními potřebami?
  • Jste otevřeni tomu se i po ukončení studia nadále vzdělávat a sledovat současné trendy při výchově a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami?

Pokud si říkáte ano, pak je toto ten správný program pro vás.

Praxe

V rámci průběžné praxe se seznámíte se základními diagnostickými postupy ve speciálních školách a zařízeních dle zvolené profilace. Seznámíte se s konkrétním zařízením i personálním složením dané skupiny žáků. Budete provádět asistentské služby pod vedením určeného pracovníka.

Jednotlivé praxe jsou v průběhu studia nastaveny tak, aby přímo směřovaly k rozvoji vašich profesních kompetencí a připravovaly vás na úspěšné zvládání role asistenta pedagoga. Současně si v průběhu asistentských praxí budete osvojovat i potřebné dovednosti pro individuální práci se žákem mimo proces vyučování – například pro doučování žáka ve škole či v prostředí rodiny.

Uplatnění absolventů

Studium vás připraví pro asistentské pracovní pozice ve školství a rezortu ministerstva práce a sociálních věcí – v zařízeních, v nichž je poskytována intervence dětem, žákům či dospělým osobám se zdravotním postižením.

Můžete působit jako asistenti pedagoga v běžných školách a ve školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Studiem získáte i plnohodnotnou kvalifikaci pro práci instruktora ve střediscích volného času a speciálních zařízeních. Další uplatnění nejdete v zařízeních sociálních služeb, ve speciálních školách a školských zařízeních pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ve státní správě nebo firemním managementu.

Možnosti studia

Sdružené studium

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: