Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chodíte rádi do přírody? Rádi poznáváte vše, co se v přírodě nachází? Předáváte pak rádi své nabyté znalosti a zkušenosti jiným? Tak to jste tu správně. Podrobnější poznatky o živé a neživé přírodě můžete získat při studiu na Pedagogické fakultě MUNI v programu „Přírodopis se zaměřením na vzdělávání“.

Po ukončení studia pak budete mít znalosti a dovednosti z mnoha biologických disciplín jako je např. botanika a zoologie, fyziologie rostlin, fyziologie živočichů a člověka nebo ekologie. S využitím prostředků a materiálů jednotlivých přírodopisných disciplín a bioinformačních technologií budete mít během studia možnost realizovat vlastní přírodopisné studie a absolvovat biologické vzdělávací aktivity v terénu.

Obvykle v kombinaci s dalším oborem (např. zeměpis, chemie, matematika apod.) a tzv. učitelskou propedeutikou včetně absolvování nezbytné pedagogické praxe získáte potřebné kompetence, které vám v budoucnu umožní pracovat jako asistent/ka učitele přírodopisu.

Čekají vás praxe ve školách, práce v laboratořích i přímo v terénu. Během studia se můžete zapojit do výzkumů a vypracovat odbornou závěrečnou práci z vybrané oblasti studovaného přírodovědného oboru. Můžete vyjet v rámci programu ERASMUS na zahraniční pobyt a ve spolupráci s partnerskou univerzitou absolvovat zajímavé předměty či realizovat odborné práce v zahraničních laboratořích. Nedílnou součástí studia je možnost naučit se cizí jazyk a tyto znalosti dále prohlubovat.

Z pedagogických činností se budete učit metody podporující spolupráci a komunikaci ve výuce, jako je např. kooperativní výuka, skupinová práce, projektová výuka nebo terénní výuka. Díky tomu budete na konci studia schopni spolupracovat s různými učiteli ve škole a pracovat ve třídách pod jejich vedením, případně v tandemu s učitelem. Po poradě s učitelem budete umět stanovovat výchovně-vzdělávací cíle a metody, plánovat sekvence výuky a aktivity. Zároveň je budete moci realizovat a vyhodnocovat. Zvládnete také působit v oblasti volnočasových aktivit.

Je studium programu pro vás?

Na otázku, zda je tento program vhodný právě pro vás, si odpovězte sami:

  • Zajímáte se o přírodu, rádi vstřebáváte poznatky z živé a neživé přírody, baví vás chodit do terénu a hledat souvislosti mezi přírodními jevy?
  • Baví vás pracovat s dětmi a předávat jim své nabyté znalosti v oblasti poznávání přírody?

Příroda je součástí historie lidstva

Praxe

Systém pedagogických praxí je nastaven tak, aby dlouhodobě a systematicky směřoval k rozvoji vašich schopností připravit se na plnohodnotné zvládnutí role asistenta pedagoga. Systém praxí tvoří organizační strukturu, ve které si volíte buď Asistentskou praxi zaměřenou na individuální doučování žáka, nebo na asistování učiteli ve škole.

Na základě konzultace s garantem předmětu můžete svoji praxi zaměřit také na výchovné činnosti ve škole, například ve školním klubu nebo ve školní družině, případně v jiné instituci. Alternativou individuálního doučování je také doučování ve školním klubu. Je možné se přihlásit k vybrané praxi přes Informační systém Masarykovy univerzity, kde získáte podrobné informace o vybraném typu praxe. Důraz je kladen na provázanost teorie a praxe s cílem podpory zkušenostní výuky.

Chcete vědět víc?

https://www.muni.cz/o-univerzite/fakulty-a-pracoviste/pedagogicka-fakulta/412300-katbiologie

http://www.ped.muni.cz/wbio

Uplatnění absolventů

Jako absolventi získáte rozšířené znalosti o jednotlivých složkách živé a neživé přírody. Budete umět v terénu poznávat rostliny, živočichy, minerály a horniny. Vyškolíme vás v předmětech jako botanika a zoologie, fyziologie rostlin, fyziologie živočichů a člověka a ekologie a v dalších oblastech, které se týkající biosféry.

Studiem bakalářského stupně získáte potřebné kompetence, které vám umožní pracovat jako asistenti učitele. Dále můžete působit v centrech volného času, jako vychovatelé v domovech mládeže, vychovatelé v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností. Budete také připraveni pro vstup do následného magisterského studijního programu učitelství přírodopisu pro základní školy či učitelství biologie pro střední školy.

„Studuji na pedagogické fakultě obor biologie, ve spojení s oborem zeměpis. Tuto fakultu a obory jsem si vybral z několika důvodů. Jedním z nich je můj kladný vztah k přírodě a také můj koníček, kterým je ornitologie. Dále mě baví práce s dětmi a rád je učím něčemu, co se jim v budoucím životě bude hodit.“

Filip Petřík Filip Petřík
absolvent programu

Možnosti studia

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty


Kombinace s programy z Fakulty sportovních studií


Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Sdružené studium

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Přírodopis se zaměřením na vzdělávání? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.