Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Test studijních předpokladů

Bakalářská a (nenavazující) magisterská studia

Termín: 20.-21. června 2020

Pozor! Letos dochází ke změně termínu konání TSP kvůli epidemii COVID-19, uskuteční se tak ve dnech 20.–21. 6. 2020.

Všichni uchazeči, kteří si podali e-přihlášku do bakalářského nebo magisterského (pětiletého) studia, konají Test studijních předpokladů (TSP). TSP je tedy povinnou součástí přijímacího řízení a všichni uchazeči o bakalářská a magisterská studia tento test musí absolvovat. Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova univerzita. 

Hranice úspěchu u TSP je na PdF stanovena na percentil 20,00. Uchazeči, kteří v TSP dosáhnou percentilové hranice nižší než 20,00, budou v přijímacím řízení hodnoceni jako neúspěšní a nemohou být ke studiu přijati.

Navazující magisterská studia

Uchazeči, kteří si podali přihlášku do navazujícího magisterského programu (bakalářské studium již absolvovali), Test studijních předpokladů nekonají.