Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Rozhodujete se o svém budoucím profesním zaměření? Doporučujeme volit mezi povoláními, které patří k těm s nejvyšším celospolečenským uznáním a zaručeným uplatněním v praxi, stejně jako i ke stimulujícím celoživotní rozvoj vaší osobnosti. Staňte se učitelem na základní nebo střední škole!

Zaměření na občanskou výchovu a základy společenských věd vás přitom provede celým spektrem společenských věd (filosofií, politologií, sociologií, ekonomií…), které vám pomohou posilovat formování vlastních úsudků a dovedností kritického myšlení. A to jsou schopnosti, které vám rozhodně zajistí výhodu v našem komplikovaném světě. K těmto schopnostem navíc můžete dovést i vaše budoucí žáky na základní škole nebo studenty na škole střední. Studovat budete v Brně, nabízíme však možnost na jistou dobu změnit město, učitele i spolužáky využitím projektu Erasmus a studovat např. ve Švédsku, Řecku, Španělsku a dalších zemích. 

Pokud se rozhodnete vstoupit na půdu naší katedry, budete zajisté překvapeni i bohatostí forem studentského života. Mezi těmi netradičními vyniká studentská iniciativa CIVITAS, která pořádá tematické akce nejen pro studenty programu. Program CIVITAS odkrývá mj. zajímavosti z vojenské historie i současnosti (např. beseda s veteránem z mise v Afghánistánu, pobyt v protiatomovém krytu ad.). Je pravděpodobné, že si položíte otázku: „Nemohu se po absolvování tak pestrého a širokého zaměření bakalářského studia uplatnit i v jiných profesích?“ Po absolvování následného magisterského studia můžete být učitelem na základní či střední škole. S bakalářským titulem ale můžete pracovat jako instruktor ve střediscích volného času nebo sdruženích či orgánech Evropské unie zabývajících se výchovou. Naši absolventi našli uplatnění i v médiích.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Komunikujete rádi s lidmi ve svém okolí?
  • Zajímáte se o dění ve společnosti?
  • Chcete toto dění pochopit?
  • Máte zájem o vlastní podíl na výchově budoucích svobodných občanů, obdařených vlastními úsudky a dovednostmi kritického myšlení (např. k mediálním sdělením)?

Pokud odpovíte ANO na většinu otázek, neváhejte a podejte si přihlášku pro studium učitelství občanské výchovy a základů společenských věd.

„Nikdo se nerodí pro sebe, všichni se rodí pro lidskou společnost.“
– Jan Amos Komenský

„Studium na katedře občanské výchovy a všeobecně na PdF mi dalo příležitost potkat spoustu výborných vyučujících. Dají vám možnost nad určitou problematikou přemýšlet, dokáží ji s vámi prodiskutovat, ukážou, jak se na dané problémy dívat z více úhlů. Jako plus vidím také to, že teoretické znalosti můžu uplatnit během praxí, které mě připravují na roli učitele.“

Eva Hrabovská Eva Hrabovská
studentka programu

Praxe

V průběhu bakalářského studia se ještě přímo nezapojujete do praktické výuky na školách jako vyučující, absolvujete však tzv. asistentskou praxi zaměřenou např. na individuální doučování žáka, pomáháte učiteli ve škole jako jeho asistent, můžete se zapojit do jakékoliv výchovné činnosti na základní či střední škole (školní družina, školní klub), pracovat jako instruktor ve střediscích volného času nebo sdruženích, které se zabývají výchovou a vzděláním. Vzhledem ke specifikám našeho oboru můžete zastávat i funkci lektora v orgánech Evropské unie zabývajících se výchovou a vzděláním.

Chcete vědět víc?

http://katedry.ped.muni.cz/obcanska-vychova

Uplatnění absolventů

Po ukončení bakalářského studia občanská výchova a základy společenských věd:

  • Můžete pokračovat na magisterské studium a následně se stát učitelem na základní nebo střední škole.
  • Můžete pracovat jako instruktor ve střediscích volného času nebo sdruženích, které se zabývají výchovou a vzděláním.
  • Jste připraveni k profesi lektora v orgánech Evropské unie zabývajících se výchovou a vzděláním a v podobných institucích — při naší katedře již 20 let vyvíjí činnost Centrum pro evropská studia.
  • Naši absolventi našli uplatnění i v médiích (dokumentaristika, zpravodajství, apod.). K tomu jim napomáhá schopnost pracovat s texty (seminární práce ve všech oborech společenských věd, kurs práce s mediálními sděleními ad.).

„Studium na PdF MU mi dalo v oblasti pedagogických znalostí velmi kvalitní základ, z něhož čerpám v rámci své profese již dlouhodobě. Při studiu mi škola a zejména vyučující vyjadřovali podporu a umožnili mi rovněž intenzivně se věnovat sportovní kariéře. Velkým přínosem mi jsou dodnes zkušenosti získané v rámci povinné pedagogické praxe a také zkušenosti získané při participaci na některých studenty zpracovávaných projektech.“

Gabriela Žilková Hrázská Gabriela Žilková Hrázská
reprezentantka a trenérka krasobruslení, choreografka

Možnosti studia

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty


Kombinace s programy z Fakulty sportovních studií


Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Sdružené studium

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

PhDr. Mgr. Erika Vonková

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.