Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Baví vás fyzika? Tak pronikněte do tajů fyziky na vysokoškolské úrovni! Od mechaniky až po základy kvantové fyziky.

Odborné přednášky jsou doplněny cvičeními, kde si můžete průběžně ověřovat, nakolik jste dané problematice porozuměli. Budete mít možnost experimentovat v kvalitně vybavené fyzikální laboratoři. Získáte tak patřičný nadhled a zkušenosti, které uplatníte v dalším studiu nebo ve své budoucí profesi.

Seznámíte se také s teoretickými základy pedagogiky a psychologie. Dále se seznámíte s přesahy fyziky do jiných vědních oborů a s pedagogickými aplikacemi v rámci didaktiky přírodních věd. Během studia se pak můžete zapojit do přípravy a realizace různých vědecko-popularizačních akcí jako je Noc vědců či do spolupráce s vědecko-popularizačními centry - například vědeckým zábavním parkem Vida!.

Zaměření vaší bakalářské práce může být teoretické, aplikační nebo výzkumné; konkrétní téma si zvolíte podle vašeho zájmu a možností.

Studium vás připraví pro vstup do navazujícího magisterského studia programu učitelství fyziky

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Baví vás fyzika a rádi experimentujete?
  • Láká vás perspektivní povolání ve školství?
  • Baví vás práce s dětmi?

Souhlasně přikyvujete u všech bodů? Podejte si přihlášku!

„Dobrý učitel fyziky na prvním místě.“

„Tento dvouobor (fyzika, chemie) jsem si vybrala, jelikož mě chemie a fyzika bavily odjakživa. Také existuje méně učitelů s touto kombinací, což je pozitivní zpráva pro mé budoucí uplatnění. Studium na MU je skvělé, líbí se mi respekt ze strany našich profesorů – berou nás jako budoucí kolegy, výuka je vždy plná experimentů a zajímavých prezentací, ale hlavně jste opravdu pánem svého času, takže pokud budete šikovní, můžete mít velice dlouhé prázdniny.“

Andrea Biskupová Andrea Biskupová
studentka programu

Praxe

Na profesi asistenta pedagoga vás prakticky připravíme prostřednictvím tří bloků asistentských praxídvou bloků praxí zaměřených na doučování. Cílem asistentských praxí je osvojovat si dovednosti nezbytné jednak při individuální práci se žákem mimo proces vyučování - doučování na půdě školy nebo v rodinách dětí - a jednak při práci s učitelem ve třídě během výuky.

Chcete vědět víc?

http://katedry.ped.muni.cz/fcho/oddeleni-fyziky

Uplatnění absolventů

Po absolvování tohoto studijního programu můžete pracovat jako asistent pedagoga, instruktor ve střediscích volného času, jako vychovatel v domovech mládeže, družinách, různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností nebo ve vědecko-popularizačních centrech.

Studium vás připraví pro vstup do navazujícího magisterského studia programu učitelství fyziky. Aprobovaných učitelů fyziky je v ČR dlouhodobě velký nedostatek, proto je učitelství fyziky velmi perspektivní profese!

Možnosti studia

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty


Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Sdružené studium

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Fyzika se zaměřením na vzdělávání? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.