Informace o projektu
Podpora vědeckých aktivit studentů magisterských a doktorských studijních programů

Kód projektu
MUNI/41/064/2009
Období řešení
1/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
WWW stránky projektu
http://www.ped.muni.cz/weduresearch/texty/BulletinCPV2009.pdf
Klíčová slova
Doktorské studium, školitel, student doktorského studia, konzultant, akademické kompetence, přednáška, seminář, publikování, prezentace

Cílem projektu je vytvořit v průběhu jarního a podzimního semestru 2009 sérii příležitostí pro rozvíjení akademických kompetencí (zejm. prezentační, publikační aj.) studentů magisterských a doktorských studijních programů PdF MU. Projekt spočívá v organizování čtyř akcí: a) Celofakultní mezioborové konference studentů doktorských studijních programů, b) Semináře studentů 1. a 2. ročníku doktorského studijního programu Pedagogika; c) Cyklu vyžádaných přednášek významných fakultních i mimofakultních odborníků s názvem Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum; d) Pravidelných pracovních seminářů (skupina pro výzkum učebnic, skupina pro výzkum výuky, skupina pro výzkum učitelského vzdělávání).

Výsledky

Výstupem řešení projektu je publikace „Najvarová, V., Knecht, P. (eds). Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2009. Brno: MU, 2009. 102 s. ISBN 978-80-210-5060-0“ mapující uskutečněné akce spolu s dalšími aktivitami Centra pedagogického výzkumu PdF MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.