Informace o projektu
Efektivita využití studijních opor vytvořených studenty v rámci výukových projektů při výuce na základní škole

Kód projektu
MUNI/41/009/2009
Období řešení
1/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Rámcový vzdělávací program, výukové projekty, efektivita použití

V rámci výuky předmětů magisterského studia Technika a technické vzdělávání, Novinky ve vědě a technice, studenti bakalářského i magisterského studia předmětů Využití Flash 8 pro tvorbu multimediálních distančních opor, Informační technologie, Didaktické technologie, 3D grafika, Vytváření webu studenti vypracovávají jako projekty výukové opory. Tyto opory je možné s výhodou využít při výuce na základní škole v rámci RVP v různých oblastech. Uvedený projekt si klade za cíl ověřit možnosti a efektivitu využití takto vytvořených opor při výuce na základní škole ve vzdělávací oblasti "Člověk a svět práce" ve vybraných vzdělávacích oblastech.

Výsledky

Mezi nejdůležitější, vzhledem k tomuto výzkumného projektu, patří následující výsledky.
Ukázalo se že téměř tři čtvrtiny studentů by si přála při výuce využívat takové materiály častěji.
Téměř polovina žáků by si ráda takové materiály prohlížela i sama ve volném čase.
Pro více než polovinu žáků je důležitý atraktivní grafika s interaktivními animovanými prvky, které je pozitivně motivují
ke studiu. Potvrzuje to základní charakteristiky současné mládeže, která je silně ovlivněna hrami a internetem.
Rozhodně je důležité využívat aktivně tyto vlastnosti při výuce. Pro žáky pak je výuka poutavější a motivuje je
k samostudiu. Ve výukových oporách vytvořených studenty se projevuje jejich blízkost k cílové skupině. Jsou kreativní, a nezatíženi špatnými návyky a svazujícími stereotypy jako jejich starší kolegové na školách.
Učitelé na školách rádi využijí tyto opor. Problém je někdy s tím, aby byly ochotni něco ve své výuce změnit ve prospěch
poutavosti své výuky. Na druhou stranu jim takové materiály mohou ušetřit čas s jejich vlastní tvorbou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.