Informace o projektu
Přístupy a metody ve výzkumu vzdělávání: metodologická víkendová škola a konference pro doktorandy 2024

Kód projektu
MUNI/B/1358/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem projektu je posílit metodologickou stránku odborných aktivit doktorských studentů na Pedagogické fakultě prostřednictvím jejich aktivního zapojení do víkendové metodologické školy věnované vybraným aspektům metodologie výzkumu vzdělávání a související celofakultní doktorandské konference. Důraz bude kladen na tradiční i inovativní přístupy, strategie, metody a techniky, které se uplatňují v interdisciplinárním výzkumu vzdělávání. Tyto přístupy budou doktorandům napříč doktorskými studijními programy fakulty prezentovány na workshopech vedených zkušenými výzkumníky. Workshopy proběhnou v rámci dvoudenní akce (víkendová metodologická škola). V závěrečné fázi projektu (listopad 2024) budou následně sami doktorandi prezentovat na celofakultní doktorandské konferenci své aplikace výzkumných přístupů zkušenějším kolegům, od nichž získají adresnou zpětnou vazbu.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.