Informace o projektu
Multioborová implementace klimatického vzdělávání do vzdělávacího procesu: pilotní studie PED MUNI (MIKV)

Kód projektu
5230200015
Období řešení
1/2024 - 11/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo životního prostředí ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt napomáhá v porozumění, zpracování, uplatnění a začlenění environmentálního vzdělávání do vzdělávacího procesu na Pedagogické fakultě MU a následně také do širokého okruhu základního a středního vzdělávání, a to s důrazem na informace týkající se klimatických změn a jejich podstaty, ale také jejich společenských dopadů. Prvním cílem projektu je tvorba nového mezioborového předmětu pro studující Masarykovy univerzity. Druhým cílem je tvorba vzdělávacích nástrojů, které budou dostupné v rámci nově vzniklé databáze budoucím pedagogům a také dalším zájemcům o klimatické vzdělávání. Jedná se například o učitele a učitelky základních škol, pracovníky mimovládních organizací a také center vzdělávání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.