Informace o projektu
Podpora didaktických kompetencí v oblasti občanského vzdělávání: Násilí v Evropě po roce 1945 (SV-KOV)

Kód projektu
MUNI/A/1346/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt specifického výzkumu je zaměřen na studentské výzkumné aktivity vedoucí ke zpracování a zpřístupnění didaktických materiálů včetně metodik. Tematicky je zaměřen na prozkoumání možností výuky o násilných událostech a konfliktech na území Evropy po roce 1945 (teroristické útoky v 70. letech; válka v bývalé Jugoslávii a pod.). Studující budou pod vedením členů katedry zpracovávat vlastní projekt, ve kterém se zaměří na sběr relevantních dat k vybranému tématu, jež následně didakticky zpracují a vytvoří pilotáží ověřené didaktické materiály směřující k posilování občanských kompetencí. V tomto případě půjde o výstupy naplňující pochopení jinakosti a práce s ní, tolerance, ale také politických změn v Evropě od roku 1945 až po současnost.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.