Informace o projektu
Rozvoj vědeckého myšlení: Podpora studentských aktivit tří profesních mikrospolečenství

Kód projektu
MUNI/A/1435/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt navazuje na projekty specifického výzkumu z předchozích let, které se orientovaly na rozvoj akademických dovedností studentů, konkrétně tvorbu rešerší a přehledových studií a na rozvoj prezentačních a argumentačních dovedností. Letošní projekt opět vytváří prostor k účelné odborné spolupráci studentů s akademickými pracovníky, k rozvoji vědeckého myšlení studentů a k nabytí základních zkušeností z akademického života. Studenti budou rozvíjet své prezentační a argumentační dovednosti, orientaci v odborné literatuře, ale i odborné akademické činnosti zaměřené na didaktiku studijních oborů matematika, geografie a biologie.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Publikace

Počet publikací: 30


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.