Informace o projektu
Proměny, posuny a stagnace vybraných klišé, mýtů a stereotypů moderních českých dějin v kontextu školního dějepisu a historického vědomí a povědomí občanské společnosti po roce 1989.

Kód projektu
MUNI/A/1469/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Předložený projekt specifického výzkumu je zaměřen na proměny, posuny a stagnace vybraných klišé, mýtů, stereotypů českých dějin 20. století. Zahrnuje reminescenci mýtů a stereotypů starších českých dějin, které se v různých situacích promítají i do moderních a soudobých dějin. Cílem výzkumu je přiblížit interpretační posuny a nové pohledy na problematická, nepodložená, někdy traumatická místa a problémy českých dějina a jejich odraz v učebnicích, populárně naučných publikacích a časopisech, které nejvíce přispívají k poznávání dějin ve výchovně vzdělávacím procesu a ovlivňují historické vědomí a povědomí občanské společnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.