Informace o projektu
Globální problémy lidstva

Kód projektu
MUNI/CORE/0670/2022
Období řešení
7/2022 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt je zaměřen na nastínění výukové vize nově navrhovaného předmětu Globální problémy lidstva. Předmět může být potencionálně velmi zajímavý pro široké spektrum studentů a mohl by najít své pevné místo v celouniverzitním základu, jelikož problémy a události globálního charakteru se dotýkají každého z nás a je dobré vědět, jak k nim v každodenním životě přistupovat nebo jak o nich mluvit. Hlavním přínosem předmětu by mělo být zvýšení povědomí o problematice globálních problémů a rozvinutí postojových hodnot studentů, budování kritického myšlení a projevení vlastního názoru. Vzhledem k velkému množství informací, které dnešní doba nabízí, je důležité posilovat kritické myšlení studentů a vést je k práci s ověřenými zdroji a argumenty. Předmět bude nabízet i rozšíření znalostí a povědomí ohledně globálních problémů. Jeho cílem bude rovněž i přemýšlení o problémech z geografického hlediska, v lokálním, ale i globálním měřítku. Globální problémy jsou rovněž atraktivními, protože balancují na hraně mezi společenskovědním a přírodovědným spektrem, a i proto by mohly být zajímavé pro studenty z různých fakult a odlišného zaměření. V předmětu se budeme snažit akcentovat i pedagogicko-výchovnou část, kdy budou studentům představeny vhodné nástroje, které se hodí pro práci s globálními tématy v každé situaci formálního i neformálního vzdělávání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.