Informace o projektu
Výtvarná pedagogika v měnícím se světě

Ústředním cílem projektu jsou aktualizace přípravy výtvarných pedagogů prostřednictvím výzkumu vybraných relevantních oblastí pedagogické praxe, teorie a umění. Toto směřování odpovídá potřebám katedry výtvarné výchovy, která musí mapovat současné vzdělávací a obecně společenské nároky a trendy, vyhodnocovat a zprostředkovávat možné a vhodné cesty jejich uchopení. Projekt sleduje dva vybrané strategické směry, které vychází z výzkumných tradic katedry a jsou provázány s tématy disertačních výzkumů. Obsahem prvního je analýza situace v prostředí různých vzdělávacích zařízení (dle povahy subtémat) a experimentální ověřování nových postupů a jejich aplikace (důraz na současné tvůrčí a vzdělávací strategie, kreativní a skutečně rozvíjející přístupy, digitální kompetence…). Druhý výzkumný směr klade důraz na reflexi prostředí umění a je zprostředkujících institucí (galerie). Tato orientace vychází z vědomí inspirativnosti dynamicky se proměňujícího umění a je současně organicky spojena také s rozvojem studijního programu galerijní pedagogika a experimentálních univerzitních galerií vedených katedrou.

Publikace

Počet publikací: 72


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.