Inovace předmětu PSBA008 Vývojová psychologie I (PSBA008)

Informace

Projekt nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Filozofickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/0129/2021
Období řešení
4/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem je vytvořit e-learningovou podporu pro kurz PSBA008 Vývojová psychologie I, a to se záměrem zprostředkovat studentům užší propojení teoretických východisek předmětu s aplikační praxí. Použitou platformou bude interaktivní osnova, která bude korespondovat s novým sylabem kurzu. Nutné změny v sylabu budou realizovány s ohledem na aktuální trendy ve výzkumu i praxi předmětu. Náplň interaktivní osnovy bude zohledňovat aktuální trendy v dané vědní oblasti a z reflektovat zpětné vazby studentů a jejich zkušeností nabitých během posledních let realizace výuky. E-learningový kurz bude obsahovat statické studijní materiály, interaktivní materiály, ale také krátká videa, jež motivují účastníky kurzu do studia a současně rozšíří jejich poznatkovou základnu o další relevantní souvislosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.