Informace o projektu
Postoje učitelů hudební výchovy na ZŠ a SŠ v České republice k lidové hudbě II.

Kód projektu
MUNI/A/1521/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Na utváření hudebních zájmů, preferencí a do jisté míry i schopností mládeže má v současné době nesmírný vliv působení multimediálních prostředků. Mládež je obklopena množstvím hudebních projevů různých druhů a žánrů, kvality či provenience, často se jedná o produkci angloamerického původu. Přestože hudební folklor je významnou součástí české národní kultury a prostupuje hudebně výchovnými aktivitami na všech stupních škol, vystupuje stále více do popředí otázka, jak jej mládeži předkládat vzhledem k vlivu mnohovrstevnatých kulturních projevů. V procesu předávání hodnot lidové hudby a písňového fondu našich předků má významnou roli osobnost učitele. Záleží na jeho odborné a didaktické erudici i přístupu k danému okruhu hudby, dovednostech motivovat žáky, a to i v případě folklorního písňového okruhu, který stojí spíše na okraji zájmu současné mládeže. Na tuto problematiku byly zacíleny dva výzkumy, prováděné Katedrou hudební výchovy PdF MU. V roce 2019 se jednalo o kvantitativní výzkum s cílem zachytit současný stav uplatňování lidové písně a instrumentální hudby ve školní výuce. V roce 2020 byl připraven výzkumný projekt, zachycující postoje učitelů HV k vybraným ukázkám lidové hudby. Tento kvalitativní výzkum, založený na technice zvukového (hudebního) dotazníku, však nemohl být v jarních měsících r. 2020 z důvodu pandemie proveden, proto se k projektu vracíme i v následujícím období. Tentokrát bude realizován online formou a rozšířen o hudebněpedagogické aspekty.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.