Informace o projektu
Nerovnosti ve zdraví v České republice: význam a vztah determinant zdravotního stavu obyvatelstva v územních disparitách

Informace

Projekt nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
TL03000202
Období řešení
4/2020 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Mendelova univerzita v Brně

Cíle projektu: 1) objektivně klasifikovat a kvantifikovat relevantní determinanty a území disparity zdraví obyvatelstva v ČR, a to především na úrovni nižších územních celků ČR (krajů/okresů/SO ORP, měst, obcí a vybraných oblastí/lokalit). 2) určit vzájemný vztah oblastí zdraví, jejich dimenzí a determinant a objasnit jejich relevanci ke kvalitě života obyvatelstva. 3) vymezit hlavní příčiny nerovností ve zdraví jak na makro (strukturální), tak na mikro (individuální) úrovni. 4) specifikovat oblasti/lokality a skupiny populace s projevy nerovností ve zdraví, definovat jejich socio-ekonomické, demografické, environmentální a individuální příčiny. Cílů bude dosaženo spojením odborníků a informací z oblasti SHUV a výstupů technického charakteru (interaktivní mapy ve web. aplikaci, SW).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.