Informace o projektu
Proměny ve výchově a vzdělávání jako výzva pro pedagogické profese

Kód projektu
MUNI/A/1233/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt se zaměřuje na výzkumnou reflexi odrazu proměn výchovy a vzdělávání v pedagogických profesích. Jeho cílem je na základě rešerší, analýz a empirického zkoumání v dlouhodobém horizontu směřovat k rozpracování diferencovaného přístupu k pedagogickým profesím, který by postihoval jejich společné jádro i jejich specifika a umožňoval adresovat výše zmiňované výzvy, jímž profese čelí. Za tímto účelem budou v rámci projektu podporovány vybrané již běžící projekty diplomových a doktorských prací studentů PdF MU a iniciovány projekty nové, které budou řešit vybrané problémy pedagogických profesí. Vznikne tak odborná publikační a debatní platforma pro prezentování výstupů, které budou potenciálně zhodnocovány pro modifikace kurikula přípravného a dalšího v pedagogických profesích.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.