Informace o projektu
Výzkum edukačních procesů, podmínek a prostředků II (VEPPP 2018)

Kód projektu
MUNI/A/1186/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt navazuje na předchozí projekty specifického výzkumu realizované na PdF MU s cílem vytvoření konceptuálního a systémového rámce pro aktuálně řešená témata disertačních prací v oboru Pedagogika. Cílem projektu je dále rozpracování teoretických rámců, konstrukce výzkumných nástrojů a empirické podchycení proměnných vztahujících se k problematice edukačních procesů, podmínek a prostředků. Využíváno je perspektivy obecněpedagogické, oborovědidaktické a transdidaktické. Vycházeno je přitom z aktuálně zpracovávaných disertačních prací studentů doktorského studijního programu Pedagogika, obor Pedagogika, který je realizován na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Cíl projektu je směřován do základního výzkumu (včetně metodologického), a to ve vazbě na doporučení OECD z roku 2012 pro českou vzdělávací politiku v rovině evaluace systému na všech jeho úrovních. Výsledky řešitelského týmu budou publikovány v odborných časopisech.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.